Nasze działania to:

 • Programy rozwojowe,
 • szkolenia,
 • warsztaty
 • prelekcje

TEMATY:

 

Przywództwo

Przewodzenie to skuteczne wprowadzanie wizji i kierunku działania w grupie lub organizacji. Lider potrafi skutecznie inspirować, motywować, przekazywać wiarę do realizowania zupełnie nowych koncepcji. Przywódca to osoba która odważnie i z determinacją rozwija swoje pomysły, inspirując innych aby odkrywali w sobie nowy potencjał i osiągali cele, o których dotąd często nawet nie marzyli.

Korzyści dla uczestników:

 • kształtowanie umiejętności świadomego budowania osobowości przywódcy.
 • identyfikowanie i eliminowanie błędów w przywództwie.
 • różne modele i strategie przywództwa.
 • zastosowanie przywództwa w różnych dziedzinach życia
 • budowanie pewności siebie i charyzmy

Budowanie zespołów

Program wspiera zespół w stawaniu się bardziej efektywny zadaniowo lub relacyjnie (np. zespół realizujący projekt).

Korzyści dla uczestników:

 • Skuteczne metody wspierające budowanie i scalanie zespołów projektowych.
 • Polepszanie komunikacji wewnętrznej.
 • Poprawa obiegu informacji i współpracy.
 • Wzmocnienie integracji zespołu
 • Zapobieganie konfliktom i wspieranie skutecznego rozwiązywania tych już zaistniałych

Motywacja

Motywacja, to właśnie to, co czujemy, 
gdy jesteśmy  wystarczająco zainspirowani do podjęcia kroków prowadzących nas do celu.
Christine Ingham

Połączenie motywacji z efektywnością jest niezbędne do osiągnięcia określonych celów biznesowych.

Pracujemy zarówno z zarządami, zespołami projektowymi i pracownikami wykorzystując nowoczesne, skuteczne metody podnoszenia efektywności pracy. Nasze programy są dopasowane do celu i uwzględniają aktualną sytuację w firmie.

Szkolenie ma na celu podnieść motywację, wzmocnić pozytywne myślenie i samodyscyplinę oraz określić kryteria sukcesu w realizowanych projektach.

Korzyści dla uczestników:

 • podniesienie samooceny i wzmocnienie pewności siebie
 • poznanie i określenie osobistych motywatorów i demotywatorów
 • nabycie umiejętności wykorzystywania skutecznych technik motywacji
 • identyfikacja i praktyczne wykorzystanie mocnych stron przy realizowaniu celów
 • rozwinięcie zdolności pozytywnego myślenia oraz radzenia sobie ze stresem
 • stworzenie indywidualnego planu stosowania osobistych motywatorów.

Wystąpienia publiczne

Kiedy uczymy się wystąpień? – Występując

To co najważniejsze w wystąpieniach to praktyka.
By wyeliminować utrwalanie złych nawyków, warto skorzystać ze sprawdzonej wiedzy i modeli. A występując dostawać jak najwięcej informacji zwrotnej od osób, które się na tym znają, by wiedzieć co wdrażać do kolejnych wystąpień.

Jeden warsztat nie sprawi, że staniesz się mistrzem wystąpień publicznych, jednak ten warsztat będzie intensywnym treningiem, podczas którego dowiesz się od czego zacząć. Poznasz swoje mocne strony i nauczysz się je rozwijać. Przećwiczysz model tworzenia wystąpień, który przyspieszy Ci przygotowywanie prezentacji. Doświadczysz emocji i tego jak nimi nasycać swoje wystąpienie by trafiało do Twoich odbiorców. Dowiesz się co lubi scena i jak ty możesz polubić ją.
A co najważniejsze wyjdziesz po tym dniu konspekt swojego wystąpienia, które przećwiczysz wiele razy.
Zwiększy się Twoja swoboda na scenie, umiejętności opanowywania tremy i zrobisz kolejny krok w stronę bycia Mówcą, który porywa tłumy.