Naszą misją jest inspirowanie do twórczego rozwoju zarówno ludzi jak i organizacji, wspieranie osób ambitnych i uzdolnionych, promowanie życia pełnią własnego potencjału.

Nasze działania mają prowadzić do urzeczywistniania marzeń, samorealizacji, rozwoju w zdrowiu i harmonii dla dobra osobistego i ogólnego, w którym kluczowe znaczenie ma jedność wewnętrzna, między ludźmi oraz organizacjami i człowieka z naturą.

Nazwa „Dla jedności” jest metaforycznym ujęciem naszej wizji świata, w którym panuje jedność rozumiana jako harmonijne porozumienie i współdziałanie ludzi na planie osobistym i zawodowym. Jest ona osiągana dzięki życiu w zgodzie ze swoją wewnętrzną naturą, we współpracy, otwartości, współodczuwaniu, wzajemnej pomocy i zaufaniu. Jedność to życie w harmonii ze sobą samym, innymi ludźmi i naturą.

Nasze działania kierujemy głównie do młodych ludzi, to oni bowiem wkrótce staną się „budowniczymi” naszej rzeczywistości i to od nich będzie zależał jej kształt.