Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. 
Henry Ford

Umiejętność budowania i zarządzania zespołami projektowymi jest jedną z ważniejszych kompetencji lidera. Prowadzenie ludzi w kierunku określonych celów i wypracowanego planu działania, jest kluczowa w rozwoju i osiąganiu efektów działu czy firmy.

Tematy i etapy, w których możemy Was wesprzeć

  • Budowanie zespołu, kiedy niezbędne jest wypracowanie reguł i zasad współpracy oraz komunikacji.
  • Trudności w efektywnym funkcjonowaniu, które przejawiają się np. w unikaniu podejmowania decyzji, trudnościach w przyjmowaniu feedbacku i braku otwartej komunikacji, wewnętrznych konfliktach, nie realizowaniu celów, niedostatecznej dbałości o wyniki, braku zaangażowania, pozornej harmonii.
  • Zespół lub grupa potrzebuje wyznaczyć sobie wizję i cele, które pozwolą wykorzystać potencjał osobisty lub zespołu.
  • Zespół lub grupa zna cele, a potrzebuje wypracować i wdrożyć skuteczne rozwiązania i działania.
  • Przed zespołem stoją ambitne cele i wyzwania czy zmiana, której nie da się wdrożyć przy dotychczasowym sposobie funkcjonowania.
  • Zespół lub grupa potrzebują uruchomienia własnej kreatywności i innowacyjności, przełamania schematycznego działania i myślenia.