Przeprowadzamy warsztaty dla organizacji studenckich oraz otwarte warsztaty dla ambitnych osób, które chcą rozwijać się w obszarze przywództwa.

Tematyka:

  • rozwój umiejętności miękkich,
  • poszukiwanie swoich mocnych stron,
  • praca zespołowa
    przywództwo
    wystąpienia publiczne